„Sirds aicinajums” ir biedrība, kas palīdz bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, bērniem no bērnu namiem, sirmgalvjiem un cilvēkiem ar ierobežotām iespējām Tukuma un Engures novados, sadarbībā ar pagastu sociālās palīdzības dienestiem. Mēs esam salīdzinoši jauna un vēl maza organizācija, kas vēlas palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams, padarot viņu ikdienu nedaudz gaišāku.

Mūsu palīdzība bērniem no bērnu namiem notiek akciju veidā 2 reizes gadā: uz skolas beigām, tas ir starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā 1. jūnijā un Ziemassvētkos. Šīs akcijas izpaužas bērnu socializēšanā – parasti tas ir brauciens uz kādu noteiktu pasākumu vai ekskursiju, lai bērni var iepazīt pasauli ārpus bērnu nama sienām un spētu socializēties tajā.

Daudz laika tiek veltīts arī sirmgalvjiem un cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, viņi regulāri tiek apciemoti, kā arī tiek rīkoti pasākumi, lai sniegtu sirmgalvjiem iespēju vairāk komunicēt savā starpā, gan ar citiem cilvekiem un tādā veidā daudzveidot to ikdienu un sniedzot sajūtu, ka viņus atcerās un par viņiem rūpējas. Neaizmirstam arī par dāvanām svētkos un finansiālo palīdzību.

Biedrībai ”Sirds aicinajums” nav administratīvo izdevumu, katrs cents tiek novirzītas palīdzības sniegšanai. Esam no sirds pateicīgi katram ziedotājam un brīvprātīgam cilvēkam, uzņēmumam, kurš sniedz savu palīdzību gan materiāli, gan ar darbiem.

Biedrība "Sirds aicinājums"
Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002, Latvija

T. +371 29240654 +371 67621371 sirds aicinajums uzlimes kapeljka
F. +371 67624354
E. sirdsaicinajums@gmail.com